Wiadomości branżowe

Grupa Energa i Fundusz dla Przyrody już po raz piąty chronią środowisko naturalne

Sześć tysięcy złotych można otrzymać na dobry pomysł w ramach konkursu „Ochrona przyrody wokół Twojego otoczenia”, wspieranego przez Grupę Energa. Wnioski należy składać do 15 lutego. Szansę na dotację mają projekty, które chronią zwierzęta występujące obok naszych domów, takie jak jerzyki, mazurki, nietoperze czy pszczolinki i złotolitki. W dotychczasowych czterech edycjach konkursu wsparcie na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych otrzymały 24 tego typu realizacje.

Każdy może chronić przyrodę. Dowodem na to jest działalność Funduszu dla Przyrody, który od 2008 roku, w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Grupę Energa i Pro Naturę, wspiera inicjatywy realizowane nie tylko przez ekologów, ale także gminy, szkoły czy stowarzyszenia, na co dzień nie związane z tego typu aktywnością. Wśród nich znalazły się na przykład Fundacja SYNAPSIS czy aresztanci objęci projektem przez Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze.

Oczekiwane projekty kompleksowe

W tym roku największą szansę na wsparcie mają rozwiązania służące jednocześnie wielu rzadkim odmianom ptaków i owadów.

– Liczymy na przemyślane, wieloletnie inwestycje, niebanalne i angażujące wiele osób. Nie chodzi nam   o zwykłe budki dla ptaków – podkreśla Magdalena Berezowska z Fundacji Przyrodniczej „pro Natura”. Do składania wniosków zachęcamy Parki Narodowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz natury, szkoły i urzędy gmin. Dotacja może wspomóc projekty już realizowane lub planowane.

Zgłoszenia powinny zawierać wieloelementowe koncepcje działań, obejmujące np. budowę schronień (trwałych, odpornych na działanie czasu) i jednoczesne zakładanie naturalnych ogrodów z odpowiednich gatunków roślin, które pomogą zwierzętom przetrwać – zapewnią miejsce żerowania i rozrodu oraz kryjówki.

Popularyzacja postaw proekologicznych

W każdej z poprzednich edycji konkursu składanych było nawet kilkadziesiąt wniosków, z których wybrano m.in. projekty dotyczące ochrony kilku gatunków nietoperzy, gągoła, sowy błotnej, renowacji gniazd bociana białego, czy zagrożonych stanowisk wierzby lapońskiej.

Szczególnie cieszy nas, że wśród dotychczas finansowanych zadań znalazły się takie, które z sukcesem aktywizowały osoby wykluczone, np. członków Fundacji SYNAPSIS czy aresztantów. Przyroda z perspektywy osoby w izolacji może nabrać szczególnego znaczenia. Ma też wartości terapeutyczne w przypadku dotkniętych autyzmem. Właśnie dlatego najchętniej wspieramy organizacje i pomysły nieoczywiste, wykraczające poza utarte schematy – wyjaśnia Krzysztof Konieczny z Fundacji Przyrodniczej „pro Natura”.

Fundusz dla Przyrody jest wyjątkową w skali kraju wspólną inicjatywą organizacji społecznej i firmy.  

Z sukcesem zrealizowaliśmy już 24 projekty. Zazwyczaj niewielkie, jednak takie, dzięki którym udało się skutecznie zrealizować działania chroniące wybrane gatunki zwierząt i roślin, ale też popularyzować postawy proekologiczne – mówi Jarosław Kozłowski, koordynujący w Grupie Energa współpracę   z przyrodnikami.

Wnioski do tegorocznej edycji konkursu należy przesyłać do 15 lutego na adres: Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” Trzcinica Wołowska 10; 56-160 Wińsko, z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody.

Szczegółowy regulamin: http://www.funduszdlaprzyrody.org/?page_id=5 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył

Similar Posts