Wiadomości branżowe

Energetyczny konkurs “ENERGIA przyszłości” już po raz trzeci

Grupa ENERGA już po raz trzeci zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu energetycznym i elektrotechnicznym do udziału w konkursie „ENERGIA Przyszłości”. W tym roku uczestnicy zmierzą się z pytaniem „Dlaczego kogeneracja / poligeneracja?”. Na autorów najciekawszych prezentacji czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły ze szkół w północno-środkowej Polsce, składające się z trzech uczniów i opiekuna – nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 24 stycznia br.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym – pisemnym – zespoły przygotowują referat na temat „ENERGIA Przyszłości. Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”. Referaty w formie drukowanej i elektronicznej powinny trafić do organizatora do 7 marca br. Do udziału w drugim etapie jury konkursowe zaprosi autorów pięciu najlepszych prezentacji. Wybrane zespoły przedstawią swoje prace przed jury i publicznością podczas finału konkursu, który odbędzie 10 kwietnia br. się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zależy nam na budowaniu wśród młodych ludzi świadomości wyzwań i możliwości, jakie stoją przed branżą energetyczną. Przyszłość energetyki w dużym stopniu zależy od wiedzy dzisiejszej młodzieży. Dlatego chcemy zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do jej zdobywania i pogłębiania. Zachęcamy do wychodzenia poza lekcyjne schematy i podręcznikowe definicje, do kreowania oryginalnych pomysłów i konfrontowania ich z pomysłami innych  – mówi Katarzyna Kowalska, Dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA.

Nagrody, o które będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1. miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu i opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12.000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół (z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych)
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł
  • za zajęcie 3 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smarfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł

Jesteśmy firmą wspierającą inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży, uczniów, studentów i ludzi nauki. Staramy się wyzwalać pokłady nowej energii oraz pobudzać do aktywności i twórczego myślenia. Od kilku lat rozwijamy program ENERGA dla Ciebie, a w nim inicjatywy edukacyjne, jak „Planeta Energii” i „Dzień z ENERGĄ w szkole”, sportowe, jak Energa Basket Cup, Energa Athletic Cup i Energa Sailing, konkursy, jak ENERGIA Przyszłości i konkurs na najlepszą pracę doktorską,  a także prowadzimy wydawnictwo Acta Energetica – mówi Katarzyna Kowalska.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na www.actaenergetica.org

***

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy