Wiadomości branżowe

Ostatnia szansa na udział w edukacyjnej wyprawie na „Planetę Energii”!

Tylko do końca stycznia nauczyciele i uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych mają szansę na udział w konkursie edukacyjnym „Planeta Energii” organizowanym po raz czwarty przez Grupę ENERGA. Kto w tym roku znajdzie się wśród zwycięzców i zdobędzie główną nagrodę – dwudniową wizytę naukowego centrum „Planeta Energii” w swojej miejscowości? Tego dowiemy się 14 marca.

W ramach konkursowych zadań nauczyciele klas I-III powinni przeprowadzić ze swoimi uczniami minimum trzy lekcje na temat energii elektrycznej w oparciu o otrzymane od Grupy ENERGA materiały dydaktyczne (dostępne również na stronie www.PlanetaEnergii.pl), a także podjąć działanie dodatkowe według własnego pomysłu.

– „Planeta Energii” porusza trudne, ale ważne zagadnienia dotyczące bezpiecznego i świadomego korzystania z energii elektrycznej – mówi Marta Dankowska, koordynator programu z Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA. – W trzech poprzednich edycjach programu wzięło udział ponad 109 tys. dzieci z całej Polski. Mamy nadzieję, że również w tej edycji tysiące uczniów będą z nami zgłębiać wiedzę o prądzie.

Jak zafascynować dzieci światem energii elektrycznej?

Program „Planeta Energii” już od dwóch lat wspiera doktor nauk fizycznych, znany dziennikarz naukowy oraz popularyzator nauki Tomasz Rożek.

Energia elektryczna jest wszędzie, w domu, w szkole czy na podwórku. Dzięki takim programom jak „Planeta Energii” możemy wytłumaczyć dzieciom już we wczesnym wieku, jak bezpiecznie i racjonalnie z niej korzystać – mówi Tomasz Rożek, ambasador programu „Planeta Energii”. Poprzez różne eksperymenty docieramy do wyobraźni uczniów i tłumaczymy im otaczający świat. Najmłodsi poznają m.in. skutki działania ładunku elektrycznego czy zjawisko powstawania piorunów.

Wyślij sprawozdanie i wygraj dwudniową wizytę interaktywnego centrum w swojej miejscowości!

Spośród uczestników, którzy do 14 lutego wyślą sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, jury konkursu wyłoni tegorocznych zwycięzców. Formularze ułatwiające przygotowanie sprawozdania można znaleźć w zakładce „Konkurs” w serwisie www.PlanetaEnergii.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi 14 marca. Dziesięć zwycięskich klas wygra dla swoich szkół i miast dwudniową wizytę mobilnego centrum naukowego, w którym na dzieci czekać będzie mnóstwo atrakcji, m.in. fascynujące eksperymenty i interaktywne zabawy edukacyjne.

Dodatkowo przyznane zostanie pięćdziesiąt wyróżnień w postaci pomocy naukowych, a zaangażowanie nauczycieli premiowane będzie certyfikatami poświadczającymi ich udział w programie.

Mobilne centrum naukowe na wiosnę wyrusz w podróż po Polsce!

Na „Planecie Energii” na najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji, zarówno tych znanych z poprzednich edycji, jak film 3D oraz pokazy i eksperymenty naukowe, jak i nowych. Podczas obserwacji i wykonywania ciekawych doświadczeń z naukowcami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dzieci będą miały okazję poznać tajniki świata energii elektrycznej. Mobilne centrum ENERGI wyruszy w podróż po Polsce w kwietniu i maju 2014 roku.

Więcej informacji na temat programu, w tym scenariusze lekcji, pomoce naukowe oraz formularze sprawozdań w formie elektronicznej dostępne są na stronie www.PlanetaEnergii.pl.

Honorowy patronat nad programem „Planeta Energii” sprawują Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronem merytorycznym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Patronat medialny nad programem objęła „Gazeta Wyborcza”.

***

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. ENERGA dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku blisko 17 proc. ENERGA charakteryzuje się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej spośród głównych grup energetycznych działających na polskim rynku. „Zielona” energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę.

ENERGA od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu ENERGA dla Ciebie, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród najmłodszych, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Fundacja ENERGA niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne. Elementem programu ENERGA dla Ciebie jest projekt ENERGA Edukacja.

 

 

 

 

Źródło Planeta Energii. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy