turystyka

Gospodarka w Ohio

Należy do najbardziej rozwiniętych stanów USA. Gęsta sieć komunikacyjna. Liczne porty śródlądowe.

Przemysł elektrotechniczny wypiera przodujące niegdyś górnictwo soli kamiennej i węgla kamiennego.

W Ohio znajduje się wiele zakładów przemysłu lotniczego (z Dayton pochodzili bracia Wright).

Rolnictwo bardzo dobrze rozwinięte.

Dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła.

Podstawowe produkty roślinne to: Soja, kukurydza, warzywa i rośliny pastewne.

Similar Posts