Z Polski Święta

Wielka sobota

Wielka Sobota jest szczególnym dniem, i to nie tylko dlatego, że jest to zwykle czas już wolny od pracy. Dzień ten ma szczególne znaczenie dla katolików a także dla innych chrześcijan. Oprócz tego, że jest to dzień, kiedy jeszcze Jezus leży w grobie, to nie jest on tak smutny, jak wielki piątek. Wielka sobota to już czas radości i oczekiwania na zmartwychwstanie. Jednak pełna radość nastąpi dopiero w niedzielę wielkanocną.

ielka sobota  Welka sobota  Wilka sobota  Wieka sobota

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy